Repertoar

Image 01

Sve koreografije su kostimirane u posebne narodne nošnje, uglavnom originalne.

Sadašnji repertoar cini 30 koreografija reprezentativnog folklornog ansambla od čega je 12 sa prostora RS i BiH, 11 koreografija prilagođenih djecijem folklornom ansamblu i veliki broj narodnih pjesama u izvodenju vokalnih solista, a sve uz pratnju velikog narodnog orkestra.