Narodne nošnje

Image 01

CKUDM "Veselin Masleša" se naročito ponosi svojom kolekcijom narodnih nošnji. Pored toga što je veliki dio nošnje originalan (otkupljivan iz naroda) pojedini primjerci su pravi unikati stari više od stotinu godina!

Kroz svo vrijeme postojanja i rada Folklornog ansambla "Veselin Masleša" aktivnosti folklornih i muzickih sekcija bile su dominantne u smislu clanstva i izvodacke aktivnosti. Iz toga je proizlazilo opredjeljenje da je potrebno te oblike aktivnosti popratiti odgovarajucom opremom, a to su prije svega narodne nošnje i instrumenti. Standardi koji su u drugoj polovini dvadesetog vijeka postojali za folklorne ansamble u Jugoslaviji, nalagali su da biti ozbiljan ansambl znaci imati repertoarski pokrivenu teritoriju i etnicki sastav države u kojoj smo živjeli. Iz repertoarske potrebe i cinjenice da su razliciti narodi pa i mnogo uže geografske cjeline imali u svojoj tradiciji veoma raznolike narodne nošnje, proizišla je potreba da se svaka koreografija posebno kostimira, što je doprinosilo stvaranju živopisnijih te dinamicki i muzicki interesantnijih programa u cjelini.

Folklorni ansambl "Veselin Masleša" je za proteklih 55 godina postojanja na svom repertoaru imao oko 80 koreografija reprezentativnog i desetak koreografija djecijeg folklornog ansambla. Svaku je koreografiju valjalo posebno kostimirati. Opredjeljenje je bilo da to bude u što vecoj mjeri originalnim narodnim nošnjama, te su one prikupljane na terenu (u selima) gdje ih je tad još uvijek bilo moguce naci. U slucajevima kada se nije moglo doci do dovoljne kolicine originalnih narodnih nošnji pristupalo se šivanju nedostajucih dijelova ili kompleta. Da bi sašiveni predmeti u potpunosti odražavali estetske vrijednosti nošnji naroda ili kraja cija koreografija je na ovaj nacin kostimirana, korištena je strucna literatura ili postojeci originalni uzorci. Na ovaj nacin se postiglo da mnogi predmeti iz ovog dijela tradicionalne narodne kulture ostanu sacuvani od zaborava i propadanja. Na desetine predmeta u fundusu ovog ansambla su jedini preostali primjerci narodne nošnje, a prosjecna starost originala je oko 100 godina. Zahvaljujuci brižnom odnosu i velikoj pažnji, ove nošnje su u veoma dobrom stanju.