Društvo

Image 01

U posljednjih 10 godina, Društvo okuplja oko 300 aktivnih članova - djece, omladine i radnika, koji su svrstani u 4 sekcije i 8 grupa po uzrastu. Svi oni redovno i vrijedno rade kako bi nastavili tradiciju i održali visok umjetnički nivo izvođenja programa dostojan renomea stečenog u dugoj istoriji Društva.

Posebno kvalitetan je rad sa najmlađim uzrastima. Dječiji folklorni ansambl je postao poznat kako u Banjoj Luci tako i na prostorima bivše Jugoslavije i inostranstva po vlastitim cjelovečernjim programima koji su sastavljeni od desetak koreografija posebno pravljenih ili prilagođenih dječijim uzrastima i kostimiranim u odgovarajuće narodne nošnje. Najveći uspjeh ovog ansambla je osvajanje prvog mjesta i visokog priznanja «Ajason d‘Or» (zlatni plesač), na velikom međunarodnom festivalu dječijeg folklora u organizaciji C.I.O.F.F.-a (svjetska asocijacija folklorista u sastavu UNESCO-a) 1980. godine u Francuskom gradu Matha.

Obnavljanje članstva i prijem novih članova se vrši redovno svake godine u mjesecu septembru.

Ostati na nivou dostignutog renomea i biti prisutan na pozornicama u zemlji i inostranstvu, na festivalima folklora, održavati veze sa udruženjima naših građana u inostranstvu, težiti ka još višim dometima i prije svega raditi na očuvanju tradicionalnih oblika narodne kulture i umjetnosti, ostaju ciljevi ovoga Društva i za budućnost.